Be Glocal | Küresel düşünüp yerel davranmak mümkün!

1568

Dünya giderek küçülüyor.

Sosyal medya, gelişen teknolojik araçlar, iletişim ve ulaşımın baş döndüren hızı, nerede olursak olalım Dünya’nın çok farklı yerlerinde gelişen olaylara bizi duyarlı kılıyor. Çok hızlı artan nüfus sonucu ortaya çıkan aşırı tüketim, gelir dağılımındaki eşitsizlikler ve sürdürülebilir yaşam çözümleri giderek daha önemli konular haline geliyor.

Yerel sorunlarımızla boğuşurken küresel beklentileri dikkate almayarak ülkeler arası mevcut anlaşmazlıkları pekiştirirken, mülteci sorunları ve giderek daha hızlı artan kirlilik gibi yeni konular ile yerkürenin felaketini kendi ellerimizle hazırlıyoruz.

BUDAVIVA’yı hazırlayan ve okuyan, Dünya’nın her köşesini gezmek, görmek, deneyimlemek isteyen kişiler, küresel bakış açısıyla yaşadığı yeri şekillendirip, kolektif geliştirmek hareketiyle “Dünya Barışı” için çalışmaktadır.

Bu çalışma esnasında içeriklerimizi oluştururken dikkat ettiğimiz konular şunlardır:

  • Rehberliğini yaptığımız her bölgeyi, o bölgenin insanlarıyla tanıyoruz.
  • Sürdürülebilir yaşama imkan veren, organik, doğaya/hayvanlara saygılı ve biz insanlara fayda üreten mekanları ön plana çıkartıyoruz.
  • Bölgesel sorunları küresel farkındalık yaratması adına dijital medya kanallarımızı kullanarak duyuruyor, çözüm üretilmesi için geliştirilen çalışmaları destekliyoruz.
  • Farklı kültürlere ve yaşam şekillerine küresel bir anlayış kazandırmak için, her kesimden katılıma açık ve teşvik edici davranıyoruz.
  • Eleştirilerimizi, yerel beklentiler çerçevesinde değil, küresel olarak devamlılığı sağlanabilecek bir anlayış ile yapıyoruz.
  • Aşırı tüketimi teşvik eden, kabul edilmeyecek düzeyde kirlilik ya da çöp üreten ve yerel üretici/işletmecileri haksız bir rekabet ile işsiz bırakacak çalışmalar yapan mekanları uyarıyor, tehlikenin boyutu hakkında kitlemizi bilgilendiriyoruz.
  • “GLOCAL” olmak isteyen üreticileri ve işletmecileri bilgilendiriyor, onlara işleyişleri hakkında danışmanlık sunuyoruz.